Όροι Χρήσης \\

 

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων, και της χρήσης οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες του εν λόγω ιστοχώρου, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα μέσα διαθέσιμα στην ΠΑΕ Α.Ε.Κ

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

H ιστοσελίδα πώλησης εισιτηρίων της ΠΑΕ Α.Ε.Κ έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας της ΠΑΕ Α.Ε.Κ περιλαμβάνουν:

1. Την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος.

2. Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας μας.

3. Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας.

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.aekfc.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

 

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

H υπηρεσία aektickets της ΠΑΕ Α.Ε.Κ δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι παρακάτω όροι σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων από το www.aekfc.gr, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τα δικαιώματά σας έναντι της ΠΑΕ Α.Ε.Κ. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι Όροι Αγοράς εναπόκεινται και περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε εισιτήριο που αγοράζετε αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας γίνεται αποκλειστικά με χρέωση κάρτας VISA ή MASTERCARD του χρήστη (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης). Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την αγορά των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα της ΠΑΕ Α.Ε.Κ έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως.

 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ

Σε περίπτωση που το ποσό που πληρώσατε για ένα εισιτήριο είναι προφανώς λανθασμένο και ασχέτως του λόγου για τον οποίο έγινε αυτό (λάθος εισαγωγή στοιχείων από εσάς ή από λάθος πληροφόρηση που είχατε ή από πρόσκαιρο λάθος στο λογισμικό του www.aekfc.gr) τότε η ΠΑΕ Α.Ε.Κ θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το εισιτήριο σας και να σας επιστρέψει την αξία του εισιτηρίου.

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της αγοράς μέσω σελίδας επιβεβαίωσης μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με τη ΠΑΕ Α.Ε.Κ, προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Η ΠΑΕ Α.Ε.Κ δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η παραλαβή των εισιτηρίων που αγοράζονται από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΚ, γίνεται με τον εξής τρόπο:

Εκτυπώνετε σε σελίδα Α4 τα Print@Home εισιτήρια που θα λάβετε ως συνημμένα αρχεία στο email σας ή κάνοντας χρήση της smartphone συσκευής σας.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση να απευθύνεστε στο Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ Α.Ε.Κ.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας. Επίσης δεν καλύπτονται εισιτήρια αγώνα που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η ΠΑΕ Α.Ε.Κ δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία μας φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας των θέσεων. Η ιστοσελίδα μας δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας.

 

ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες, η ΠΑΕ Α.Ε.Κ τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο με δεδομένα των χρηστών. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύναται να είναι τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι χρεώσεις του κάθε χρήστη.

Επίσης, κατά την αγορά εισιτηρίων ο κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει αν δέχεται ή όχι να επεξεργάζεται η ΠΑΕ Α.Ε.Κ τα στοιχεία του και να τα προωθεί σε συνεργαζόμενες εταιρείες με σκοπό την ενημέρωσή του για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές από τις εταιρείες αυτές.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαικού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες, η ΠΑΕ Α.Ε.Κ τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με δεδομένα των χρηστών.

Ο αιτών έχει το δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 11, νόμος 2472/97 («προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικού χαρακτήρα») με δικαίωμα διαγραφής των στοιχείων του ή ανανέωσής τους μετά τη λήξη κάθε αγωνιστικής περιόδου.

 

ΠΑΕ Α.Ε.Κ
www.aekfc.gr
Τμήμα Εισιτηρίων
tickets@aekfc.gr
Tηλ. 210-6855881