Κ.Α.Ε. ΑΕΚ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2022-2023
Ολυμπιακό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων

SECTION 01 SECTION 03 SECTION 08 SECTION Π04 SECTION 32 SECTION 21 SECTION 26 SECTION 31 ΤΜΗΜΑ - SECTION 39 SECTION 44 SECTION 16 SECTION Π12 SECTION COURT LEFT SECTION 02 SECTION 04 SECTION 09 SECTION Π05 SECTION 12 SECTION 27 SECTION 35 SECTION 40 SECTION 13 SECTION 17 SECTION Π11 SECTION COURT RIGHT SECTION 05 SECTION 10 SECTION Π06 SECTION 33 SECTION 23 SECTION 28 SECTION 36 SECTION 41 SECTION 14 SECTION 18 SECTION Π10 SECTION BASELINE LEFT SECTION 19 SECTION 06 SECTION Π02 SECTION Π07 SECTION 24 SECTION 29 SECTION 37 SECTION 42 SECTION 15 SECTION Π14 SECTION Π09 SECTION BASELINE RIGHT SECTION 20 SECTION 07 SECTION 11 SECTION 34 SECTION 25 SECTION 30 SECTION 38 SECTION 43 SECTION VIP SECTION Π13