ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

 • Η αγορά αυτού του εισιτηρίου σας παρέχει το δικαίωμα να παρακολουθήσετε την παράσταση μόνο υπό την προϋπόθεση αποδοχής και  τήρησης των όρων λειτουργίας του χώρου.
 • Το παρόν εισιτήριο ισχύει για όσα άτομα έχει εκδοθεί. Απαγορεύεται ρητά η μεταπώληση του εισιτηρίου, ή η χρήση του για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια του παραγωγού.
 • Τα φοιτητικά, τα μειωμένα ή άλλα ειδικά εισιτήρια ισχύουν μόνο με την επίδειξη των απαραίτητων δικαιολογητικών.
 • Η είσοδος σε άτομα κάτω των 18 ετών επιτρέπεται με τη συνοδεία κηδεμόνα.
 • Μετά την έναρξη του θεάματος η είσοδος είναι δυνατή μόνο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος,
 • Το παρόν εισιτήριο δεν ακυρώνεται ούτε επιστρέφεται, ενώ το αντίτιμό του δεν εξαργυρώνεται σε καμία περίπτωση, π.χ. σε περίπτωση μη προσέλευσης του κατόχου του στο θέαμα ή σε περίπτωση μεταμέλειάς του. Επίσης ο  Διοργανωτής δεν δύναται και δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει τυχόν κλαπέντα ή απολεσθέντα εισιτήρια.
 • Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης της παράστασης λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή ανωτέρας βίας, θα υπάρξει ανακοίνωση για την επανάληψή της στον ίδιο χώρο με τα ίδια εισιτήρια. Εάν η παράσταση ματαιωθεί οριστικά, θα επιστραφεί το αντίτιμο των εισιτηρίων.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο ατόμων υπό την επίδραση αλκοόλ ή άλλων ουσιών.
 • Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά και κατοχή φαγητού, γυάλινων φιαλών, κουτιών αναψυκτικών, όπλων, εύφλεκτων υλικών, καθώς και άλλων αιχμηρών και επικίνδυνων αντικειμένων.
 • Απαγορεύεται ρητά η μαγνητοσκόπηση, η φωτογράφιση και ηχογράφηση μέρους ή του συνόλου της παράστασης δια οποιουδήποτε μέσου (όπως δια φωτογραφικής μηχανής, βιντεοκάμερες κλπ.) και για οιοδήποτε σκοπό. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση συσκευών. Εφόσον κατά το σχετικό έλεγχο του κατόχου του εισιτηρίου βρεθούν αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους παραπάνω σκοπούς, θα απαγορεύεται η είσοδός του στο χώρο. Κάτοχος εισιτηρίου που προβαίνει σε χρήση οποιασδήποτε εκ των παραπάνω συσκευών θα απομακρύνεται πάραυτα χωρίς να δικαιούται αποζημίωση ή να μπορεί να αξιώσει οτιδήποτε άλλο.
 • Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα, ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων του κατόχου του εισιτηρίου.
 • Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της ημερομηνίας, της ώρας και του χώρου διεξαγωγής του θεάματος, ενημερώνοντας το κοινό σχετικώς από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στη περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
 • Σε περίπτωση ματαίωσης του θεάματος 35 τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξή του για λόγους ανωτέρας βίας, το θέαμα θα θεωρείται ολοκληρωμένο και δεν θα επαναλαμβάνεται, ενώ δεν θα επιστρέφεται το αντίτιμο του εισιτηρίου.
 • Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου δεν παρέχει το δικαίωμα κατανάλωσης από το μπαρ-κυλικείο οιουδήποτε ποτού, αναψυκτικού ή άλλου προϊόντος χωρίς αντίτιμο. Η κατανάλωση προϊόντων από το μπαρ-κυλικείο του χώρου είναι προαιρετική.
 • Ο κάτοχος του εισιτηρίου υποχρεούται να φυλάσσει το απόκομμά του μέχρι την ολοκλήρωση του θεάματος.
 • Με την αγορά αυτού του εισιτηρίου ο κάτοχός του συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την πιθανότητα εμφάνισης του επί τυχόν μαγνητοσκοπήσεως ή βιντεοσκοπήσεως μέρους ή του συνόλου της παράστασης από πλευράς του παραγωγού. Ο κάτοχος του εισιτηρίου δηλώνει ρητά ότι η τυχόν εμφάνισή του επί της μαγνητοσκόπησης ή βιντεοσκόπησης της παράστασης εκ μέρους του παραγωγού δεν προσβάλλει την προσωπικότητά του ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά του και ως εκ τούτου ουδεμία απαίτηση έχει έναντι του παραγωγού ή της διοργανώτριας εταιρείας.
 • Οι ταξιθέτες και το προσωπικό ασφαλείας έχουν το δικαίωμα να απομακρύνουν από το χώρο της παράστασης θεατή ή θεατές που παρακωλύουν με την συμπεριφορά τους την ομαλή εξέλιξη του θεάματος ή / και το δικαίωμα των υπόλοιπων θεατών να παρακολουθήσουν την παράσταση.