ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών προς τους χρήστες, η ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ Ι.Κ.Ε.τηρεί και επεξεργάζεται Αρχείο με δεδομένα των χρηστών. Αποδέκτες στοιχείων του Αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να είναι τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων εξοφλούνται οι χρεώσεις του κάθε χρήστη.

- Ο ΑΙΤΩΝ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 11Ν.2472/97 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ») ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ.

 

- ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΣΤΗΝΑΘΗΝΑΙΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ Ι.Κ.Ε.ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥ.