X
Ο Λογαριασμός Μου
Or
 
 
Location
Ticket of the Year - Όροι & Προϋποθέσεις

 

1. Εισαγωγή

1.1 Αυτή η κλήρωση (όπως ορίζεται κατωτέρω) εκτελείται από την Ticketmaster Hellas AE, με ΑΦΜ 999508686 και με έδρα τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 26, 16675, Γλυφάδα - Αθήνα, στο εξής καλούμενη «Εταιρεία»

1.2 Ακολουθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις») για την κλήρωση που αφορά σε μία κάρτα δώρου Ticketmaster, αξίας 300€ («Βραβείο»). Η κλήρωση του βραβείου γίνεται μέσω της ιστοσελίδας μας που είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://www.ticketmaster.gr/ticketOfTheYear (η «Ιστοσελίδα»). Οι Όροι και Προϋποθέσεις είναι συνέχεια των όρων της Πολιτικής Απορρήτου που είναι επίσης προσβάσιμη στην ιστοσελίδα μας "Πολιτική Απορρήτου Ticketmaster Hellas", η οποία διέπει τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

1.3 Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Οι Όροι και Προϋποθέσεις αυτοί, καθορίζουν ποιος μπορεί να συμμετέχει στην κλήρωση, πώς θα γίνει η διεξαγωγή αυτής καθώς και τις περιστάσεις υπό τις οποίες μπορούμε να παρακρατούμε το σύνολο ή μέρος του βραβείου (όπως ορίζεται παρακάτω) ή / και να σας αποκλείσουμε. Συμμετέχοντας στην κλήρωση συμφωνείτε πως δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και συμφωνείτε ότι εάν κερδίσετε, παραχωρείτε το δικαίωμα στην Εταιρεία να κοινοποιήσει το όνομα ή / και την εικόνα σας όπως περιγράφεται παρακάτω

1.4 Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση εάν οι περιστάσεις καθιστούν αναπόφευκτη την ακύρωση ή την καταγγελία. Όταν μπαίνετε στην Κλήρωση αποδέχεστε αυτομάτως τους Όρους και Προϋποθέσεις, την ώρα και ημερομηνία που εισέρχεστε. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή ακυρώσεις στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα μας

1.5 Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να σας αποκλείσουμε, εάν έχουμε εύλογους λόγους να πιστεύουμε ότι έχετε παραβεί κάποιον από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις

1.6 Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να σας αποκλείσουμε και / ή να σας αναφέρουμε, να σας αποκλείσουμε ή και να σας αφαιρέσουμε το δικαίωμα πρόσβασης στην Ιστοσελίδα, εάν η καταχώρισή σας ή οποιοδήποτε σχόλιο από εσάς είναι, ή λογικά μπορεί να θεωρηθεί, δυσφημιστικό, μίσους, φυλετικά ή θρησκευτικά προκατειλημμένο ή προσβλητικό, παράνομη απειλή ή παράνομη παρενόχληση σε οποιοδήποτε άτομο, εταιρική σχέση, εταιρεία ή οντότητα

 

2 Συμμετοχή

2.1 Για να συμμετέχετε στην κλήρωση, πρέπει:

α) είναι κάτοικος Ελλάδας

(β) να είναι σε θέση να συμμορφώνεται με όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις και

(γ) να μην είστε υπάλληλος, αντιπρόσωπος ή διευθυντής ή μέλος της οικογένειας υπαλλήλου, αντιπροσώπου ή διευθυντή:

(α) της Εταιρείας ή οποιασδήποτε από τις συνδεδεμένες ή θυγατρικές μας εταιρείες ή

(β) οποιαδήποτε διαφημιστική εταιρεία ή εταιρία ιστού που συνδέεται με εμάς

2.2 Εάν είστε κάτω από την ηλικία των 16 ετών, πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων για να μπείτε στην κλήρωση. Η απόδειξη της συγκατάθεσης ενδέχεται να ζητηθεί

2.3 Μπορείτε να συμμετέχετε στην κλήρωση μόνο μία φορά. Δεν θα γίνονται δεκτές καταχωρίσεις τρίτων, μαζικές καταχωρήσεις ή καταχωρήσεις που υποβάλλονται από πράκτορες

2.4 Διατηρούμε το δικαίωμα να επαληθεύσουμε την συμμετοχή των νεοεισερχομένων. Μπορούμε να ζητήσουμε τις πληροφορίες που θεωρούμε εύλογα απαραίτητες για τον έλεγχο ενός συμμετέχοντα και τα βραβεία μπορούν να παρακρατηθούν για όσο διάστημα χρειαστεί έως ότου είμαστε ικανοποιημένοι με την επαλήθευση

2.5 Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε σχόλια που γίνονται στο πλαίσιο της διαδικασίας συμμετοχής για σκοπούς μάρκετινγκ

 

3 Απαιτήσεις συμμετοχής

3.1 Οι συμμετοχές στην κλήρωση θα πρέπει να παραληφθούν από εμάς μεταξύ 00:00 τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 και 23:59 την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019 («Ώρα Λήξης»). Οι καταχωρίσεις που παραλαμβάνονται μετά την ώρα λήξης δεν θα ληφθούν υπόψη ανεξάρτητα από τον λόγο

3.2 Για να εισέλθουν στην κλήρωση, οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν την αγαπημένη τους εκδήλωση του 2019 συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα πριν από την ώρα λήξης

3.3 Έχουμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε οποιαδήποτε καταχώριση παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις

3.4 Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για καταχωρήσεις που χάνονται ή είναι αλλοιωμένες, ούτε για συμμετοχές στην Κλήρωση τις οποίες δεν λαμβάνουμε ως αποτέλεσμα τεχνικού σφάλματος, όποιο και αν είναι αυτό. Επιπλέον, δεν μπορούμε να δεχτούμε καμία ευθύνη για τυχόν δυσκολίες στην υποβολή μιας συμμετοχής. Η απόδειξη εισόδου στην κλήρωση ή υποβολής συμμετοχής δεν θεωρείται απόδειξη παραλαβής

 

4 Επιλογή του νικητή

4.1 Την επόμενη ημέρα της ώρας λήξης της κλήρωσης, ένα ανεξάρτητο πρόσωπο θα επιλέξει τυχαία, από τη λίστα των συμμετεχόντων – οι οποίοι ελήφθησαν από την Εταιρεία πριν από την ώρα λήξης και σε βάσει των εν λόγω Όρων και Προϋποθέσεων, έναν/μία τυχερό/ή για να κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο

4.2 Κάθε πρόσωπο που επιλέγεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 θα είναι «Νικητής».

4.3 Σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, το βραβείο αποτελείται από μια δωροεπιταγή 300€ (τριακοσίων ευρώ), στο εξής καλούμενο «Βραβείο». Η δωροεπιταγή ισχύει για περίοδο 12 (δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης αυτής

4.4 Η δωροεπιταγή αφορά στην αγορά εισιτηρίων για θεάματα της Ticketmaster Hellas ή Ticketmaster εξωτερικού. Από αυτό το ποσό θα καλυφθούν και τα έξοδα επεξεργασίας ή παράδοσης, εάν υπάρχουν 

4.5 Οι νικητές θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) μετά την ημερομηνία της κλήρωσης - Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 - μέσα στο διάστημα μίας εβδομάδας και θα τους δοθούν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του βραβείου

4.6 Ελέγχετε προσεκτικά το email σας, διότι εάν σας ειδοποιήσουμε ότι έχετε επιλεγεί ως νικητής και δεν απαντήσετε στην γνωστοποίηση, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται σε αυτήν εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης, δικαιούμαστε να αποσύρουμε την επιλογή σας ως Νικητή και να επιλέξουμε έναν εναλλακτικό νικητή κατά την απόλυτη κρίση μας

4.7 Οι συμμετέχοντες είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση ότι θα μπορούν να αποδεχθούν το Βραβείο και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν είναι σε θέση να το αποδεχθεί τότε διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέξουμε έναν εναλλακτικό νικητή κατά την απόλυτη κρίση μας και χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο 4 (και ούτω καθεξής μέχρι να βρεθεί ένας νικητής που είναι κατάλληλος και ικανός να αποδεχτεί το βραβείο)

4.8 Δεν υπάρχουν υποκατάστατα βραβείων ή εναλλακτικές λύσεις μετρητών και το βραβείο δεν είναι μεταβιβάσιμο

4.9 Όπου, για λόγους εκτός του εύλογου ελέγχου μας, δεν μπορούμε να παραδώσουμε στον Νικητή το σύνολο ή μέρος του Βραβείου, διατηρούμε το δικαίωμα να αντικαταστήσουμε το σύνολο ή μέρος του Βραβείου που προσφέρεται για ένα εναλλακτικό βραβείο το οποίο και θα υποδεικνύουμε

 

5 Νικητής

Συμφωνείτε ότι αν είστε νικητής:

5.1 Δεν θα μεταπωλήσετε ή άλλως μεταφέρετε το Βραβείο σε τρίτους και

5.2 Σε όλα τα θέματα η απόφασή μας θα είναι οριστική και δεν θα υπάρξει συζήτηση με εσάς ή με κανένα άλλο μέρος εξ ονόματός σας σχετικά με τη διαδικασία ή τις λεπτομέρειες αυτής της απόφασης

5.3 Εάν έχουμε βάσιμους λόγους να υποψιαζόμαστε οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο πρόσωπο για εξαπάτηση ή δόλια συμπεριφορά ή συμπεριφορά ανυπόστατου οποιουδήποτε είδους (συμπεριλαμβάνοντας, χωρίς περιορισμό, τον χειρισμό της ψηφοφορίας, την επιλογή του νικητή ή οποιαδήποτε εγγραφή ή δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών, κερδίστε πολλαπλές συμμετοχές (ή ψηφίστε πολλαπλές ψήφους) όπου ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος), διατηρούμε το δικαίωμα (κατά τη διακριτική μας ευχέρεια) να αποκλείσουμε κάθε συμμετέχοντα, συμμετοχή ή πρόσωπο που λογικά πιστεύουμε ότι είναι υπεύθυνος για ή σχετίζεται με τέτοια δραστηριότητα.

 

6 Περιορισμός ευθύνης

6.1 Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν έξοδα που δημιουργηθούν από εσάς ή σε σχέση με εσάς κατά τη συμμετοχή σας στην κλήρωση (ανεξάρτητα από το αν η συμμετοχή σας είναι επιτυχημένη)

6.2 Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες που υποφέρετε ως αποτέλεσμα της παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, εκτός εάν αυτές οι απώλειες ήταν ευλόγως προβλέψιμες τόσο από εσάς όσο και από την Εταιρεία την ημερομηνία που υποβάλλατε συμμετοχή στην κλήρωση

6.3 Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.4, για την αποφυγή αμφιβολιών, δεν θα είμαστε υπόχρεοι ή υπόλογοι σε εσάς, με σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας) ή με άλλο τρόπο σε σχέση με το Βραβείο για: α) απώλεια εσόδων, συμβάσεων, επιχειρήσεων ή αναμενόμενων εσόδων ή απώλεια δεδομένων ή β) οποιαδήποτε απώλεια φήμης ή γ) τυχόν ειδικές ή έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που προκλήθηκαν

6.4 Τίποτα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας: (α) για θάνατο ή σωματικό τραυματισμό που οφείλεται σε αμέλειά μας ή σε σκόπιμη πράξη ή παράλειψη της Εταιρείας ή οποιουδήποτε υπαλλήλου ή αντιπροσώπου μας, β) για δόλια παραπλανητική δήλωση ή (γ) στο βαθμό που μία τέτοια ευθύνη δεν μπορεί να αποκλειστεί ή περιοριστεί διά νόμου

6.5 Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν ζημιές ή απώλειες ως αποτέλεσμα της αποτυχίας μας να παραδώσουμε το Βραβείο ή οποιαδήποτε άλλα βραβεία ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε περιστάσεων εκτός του άμεσου και εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, ως αποτέλεσμα της αποτυχίας ενός διακομιστή (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, καθυστερήσεων ή διακοπών πρόσβασης, μη παράδοσης δεδομένων ή εσφαλμένης παράδοσης), οποιωνδήποτε φυσικών φαινομένων, πολέμου ή τρομοκρατίας, παραβιάσεις ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την πειρατεία ή/και την αποτυχία ή την απουσία λήψης τηλεφωνικών ή κινητών τηλεφωνικών δικτύων.

 

7 Τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (διαθέσιμη μέσω της σύνδεσης όπως αναφέρεται στον όρο 1.2 παραπάνω) που διέπει τη χρήση προσωπικών δεδομένων από εμάς. Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία κάθε νικητή και κάθε συμμετέχοντα για τη διαχείριση αυτής της κλήρωσης. Σημειώστε ότι τα στοιχεία των νεοεισερχομένων μπορούν να μεταφερθούν, να μεταποιηθούν ή/και να αποθηκευτούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Με τη συμμετοχή σας σε αυτή την κλήρωση δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας σε αυτό

 

8 Κυβερνητικός Νόμος

8.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον Ελληνικό Νόμο και κάθε διαφορά που προκύπτει από αυτές υπόκειται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων.

 

9 Ερωτήσεις

9.1 Για τυχόν ερωτήσεις, διευκρινίσει, σχόλια ή περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση competititons@ticketmaster.co.uk

9.2 Το όνομα του Νικητή θα κοινοποιηθεί μετά την Κλήρωση από την Εταιρεία

9.3 Όλα τα ερωτήματα σχετικά με την κλήρωση (συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων για λεπτομέρειες του νικητή) πρέπει να ληφθούν από εμάς εντός 28 ημερών από την ώρα λήξης όπως ορίζεται στην προϋπόθεση 3.1.