X
Ο Λογαριασμός Μου
Or
 
 
Location
Όροι Χρήσης


Η χρήση της υπηρεσίας διάθεσης εισιτηρίων και προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας της Ticketmaster συνεπάγεται την πλήρη γνώση και αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί δημοσιοποιούνται κάθε φορά στις σελίδες της.

 

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων, και της χρήσης οποιουδήποτε μηχανισμού στις σελίδες του εν λόγω ιστοχώρου, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ένδικα μέσα διαθέσιμα στην Ticketmaster.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ιστοσελίδα πώλησης εισιτηρίων της Ticketmaster έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας της Ticketmaster περιλαμβάνουν:

  1.  - Την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος
  2.  - Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας μας
  3.  - Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας
  4.  - Τη χρήση One-Click-Pay (tokkenization service)

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.ticketmaster.gr διέπονται από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

 

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η υπηρεσία πώλησης εισιτηρίων της Ticketmaster δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι παρακάτω όροι, σκοπό έχουν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων από το www.ticketmaster.gr τις υποχρεώσεις σας αλλά και τα δικαιώματά σας έναντι της Ticketmaster. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι Όροι Αγοράς εναπόκεινται και περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου. Κάθε εισιτήριο που αγοράζετε αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου θεάματος και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό. 

 

ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Για να διαβάσετε αναλυτικά τους όρους των εισιτηρίων πατήστε ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ.

Οι παραπάνω όροι αφορούν τα εισιτήρια τα οποία και προμηθεύεστε από τα επίσημα σημεία πώλησης της Ticketmaster και αναγράφονται πάνω σε αυτά. Τα εισιτήρια που διατίθενται από άλλα σημεία πώλησης, είτε των διοργανωτών της εκάστοτε εκδήλωσης, είτε τριτων, ενδέχεται να φέρουν άλλους όρους. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάσετε εγκαίρως και πριν την αγορά τους όρους ειστηρίων, καθώς η Ticketmaster ουδεμία ευθύνη φέρει για τα εισιτήρια η αγορά των οποίων έχει γίνει από οποιοδήποτε άλλο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) κανάλι πώλησης, που δεν ανήκει στο επίσημο δίκτυό της, και πιθανώς τα εισιτήρια να παρέχονται χωρίς εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους. Βλέπετε και την παράγραφο "Περιορισμός Ευθυνών" παρακάτω.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας γίνεται αποκλειστικά με χρέωση πιστωτικής κάρτας του χρήστη. Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την κράτηση των εισιτηρίων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου. Η ιστοσελίδα της Ticketmaster έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως.

 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ

Σε περίπτωση που το ποσό που πληρώσατε για ένα εισιτήριο είναι προφανώς λανθασμένο και ασχέτως του λόγου για τον οποίο έγινε αυτό - λάθος εισαγωγή στοιχείων από εσάς ή από λάθος πληροφόρηση που είχατε ή από πρόσκαιρο λάθος στο λογισμικό του www.ticketmaster.gr - τότε η Ticketmaster θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το εισιτήριο σας και να σας επιστρέψει την αξία του εισιτηρίου.

 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης μέσω σελίδας επιβεβαίωσης μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας ή, εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με την Ticketmaster, προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Η Ticketmaster δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της παραγγελίας σας και της πληρωμής σας.

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η παραλαβή των εισιτηρίων σας, γίνεται είτε από τα προκαθορισμένα σημεία εξυπηρέτησης, είτε -αν πρόκειται για απλό εισιτήριο εκδήλωσης- από τα εκδοτήρια των εκάστοτε εγκαταστάσεων (γήπεδα, θέατρα, κτλ.). Κατά την άφιξή σας στην εκάστοτε εγκατάσταση θα πρέπει απαραιτήτως  να έχετε μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα. Συνιστάται, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας να είστε στα σημεία αυτά τουλάχιστον 30' πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων σας. Επίσης δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί. Σε περίπτωση ακύρωσης μιας παράστασης, συναυλίας ή διοργάνωσης δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων που σχετίζονται με έξτρα χρεώσεις. Στην περίπτωση που εγκριθεί η ακύρωση κάποιας συναλλαγής, επιστρέφεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική τιμή του εισιτηρίου και όχι οι επιπλέον χρεώσεις (αμοιβή παροχής υπηρεσιών για τη διάθεση εισιτηρίων).

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η Ticketmaster δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία μας φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας των θέσεων. Η ιστοσελίδα μας δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας. Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων όλων των εκδηλώσεων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας είναι αυτά που εμφανίζονται στις εκάστοτε πληροφορίες αυτής. Ως εκ τούτου, η Ticketmaster ουδεμία ευθύνη φέρει για τα εισιτήρια η αγορά των οποίων έχει γίνει από οποιοδήποτε άλλο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) κανάλι πώλησης, που δεν ανήκει στο επίσημο δίκτυό της, και πιθανώς τα εισιτήρια να παρέχονται χωρίς εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους.

Η αγορά από μη-εξουσιοδοτημένο πωλητή εισιτηρίων σημαίνει ακόμα πως δεν μπορούμε να σας επιστρέψουμε το ποσό σε περίπτωση ακύρωσης μίας εκδήλωσης και δεν μπορούμε να ενημερώσουμε για τυχόν σημαντικές αλλαγές/πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια των εν λόγω εκδηλώσεων.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά τη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις, τόσο του Ελληνικού Δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ).

 

Ticketmaster

www.ticketmaster.gr

 

Τηλέφωνο Γραφείων / Διοικητικά θέματα
(+30) 210 89 38 010
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 17:00

Τηλεφωνική Αγορά & Πληροφορίες Εκδηλώσεων
(+30) 211 19 81 535

Καθημερινές & Σαββατοκύριακο 10:00-21:00

(Το ωράριο και οι ημέρες λειτουργίας ενδέχεται να τροποποιούνται τις ημέρες αργιών)

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών: https://help.ticketmaster.gr