Επιλέξτε Εισιτήρια
ΠΑΕ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2018 - 2019   
Στάδιο Παναχαϊκής
1. Αυτόματη Επιλογή Καλύτερης Θέσης
SECTION A - BLOCK 1 SECTION B - BLOCK 1 SECTION C - BLOCK 1 SECTION D- BLOCK 1 SECTION E - BLOCK 1 SECTION F - BLOCK 2 SECTION G - BLOCK 2 SECTION H - BLOCK 2 SECTION I - BLOCK 2 SECTION J - BLOCK 2 SECTION K - BLOCK 3 SECTION L - BLOCK 3 SECTION M - BLOCK 3 SECTION N - BLOCK 3 SECTION O - BLOCK 3 SECTION P - BLOCK 4 SECTION Q - BLOCK 4 SECTION R - BLOCK 4 SECTION S - BLOCK 4 SECTION T1 - BLOCK 5 SECTION T2 - BLOCK 5 SECTION T3 - BLOCK 5 SECTION U - BLOCK 6 SECTION X - BLOCK 6 SECTION Y - BLOCK 6 SECTION Z - BLOCK 6
2. Επιλέξτε την θέση σας!

Πατήστε πάνω στο τμήμα του πρώτου χάρτη που επιθυμείτε για να σας δώσει το σύστημα την καλύτερη διαθέσιμη θέση στο συγκεκριμένο τμήμα. Εναλλακτικά πατήστε στο δεύτερο χάρτη για να επιλέξετε εσείς τη θέση σας.
Είσοδος Χρήστη

©   ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 1891 | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Powered by