ΚΑΕ ΠΑΟΚ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 2021-2022
Κλειστό Γήπεδο ΠΑΟΚ

SECTION 301 SECTION 201 BOXES 1-8 SECTION 202 VIP 1 - SILVER SECTION 302 SECTION 203 VIP 2 - SILVER SECTION 303 SECTION 204 VIP 3 - GOLD SECTION 304 VIP 4 - GOLD SECTION 205 VIP 5 - SILVER SECTION 102 SECTION 305 SECTION 206 SECTION 103 SECTION 306 SECTION 207 SECTION 208 SECTION 307 SECTION 105 SECTION 209 SECTION 308 SECTION 106 SECTION 210 SECTION 107 SECTION 211 SECTION 212 SECTION 108 SECTION 109 SECTION 213 SECTION 110 SECTION 214 SECTION 111 SECTION 215 SECTION 112 SECTION 216 SECTION 113 SECTION 217 SECTION 114 SECTION 218 SECTION 115 SECTION 219 SECTION 116 SECTION 220 SECTION 221 SECTION 222 SECTION 223 SECTION 224 SECTION 225 SECTION 226 SECTION 227